تبلت مغزدار فندقی کوچک


تعداد:
1
قیمت محصول:
55,000 تومان
موجودی: 42 عدد

hb_sweets

محتویات تشکیل دهنده

ترکیبات: شکلات تلخ %80 با مغز فندق

hb_sweets

توضیحات تکمیلی:

شکلات 70% با مغز فندق

محصولات مشابه

hb_sweets

امتیاز:

قیمت: 139,000 تومان

امتیاز:

قیمت: 98,000 تومان

امتیاز:

قیمت: 174,600 تومان

امتیاز:

قیمت: 38,000 تومان