انواع شکلات و دراژه

hb_sweets محصولاتی که ارسال به شهرستان دارند
search جستجو

باکس شکلات 25 تایی

امتیاز:

قیمت: 175,000 تومان

تبلت بار قلبی

امتیاز:

قیمت: 58,000 تومان

تبلت ساده

امتیاز:

قیمت: 38,000 تومان

تبلت مغزدار بادام

امتیاز:

قیمت: 50,000 تومان

تبلت مغزدار پسته

امتیاز:

قیمت: 50,000 تومان

تبلت مغزدار فندقی کوچک

امتیاز:

قیمت: 50,000 تومان

تبلت میکس بری کوچک

امتیاز:

قیمت: 65,000 تومان

تبلت میوه و مغز

امتیاز:

قیمت: 60,000 تومان

null

دراژه شکلات بادام

امتیاز:

قیمت: 85,000 تومان

دراژه شکلات کشمشی

امتیاز:

قیمت: 75,000 تومان

null

دراژه شکلات نخودچی

امتیاز:

قیمت: 60,000 تومان

دراژه فندق سفید قرمز

امتیاز:

قیمت: 120,000 تومان